تعبیر کلماتی که با حرف الف شروع می شوند

تعبیر کلماتی که با حرف الف شروع می شوند

آبنوس: در خواب، یک زن ثروتمند هندی، یا یک مرد محکم و ثروتمند

ابراهیم علیه السلام: هر که او را ببیند، انشاءالله حج می شود، دید او نیز حکایت از پدر و مادری دلسوز دارد و چه بسا دلالت بر افتادن در بلا و مصون ماندن از آن باشد.

سوزن: برای مجرد دلالت بر همسر دارد و برای فقیر بر احوال خود می پوشاند، هر که نخی در سوزن ببیند محشور می شود و آنچه در کارش جدا بود برایش جمع می شود. و هر کس ببیند که سوزنش شکسته است، کارش پراکنده می شود و کارش تباه می شود.

کوزه: دیدن آن برای گنهکار، و فرزند ذکور برای زن حامله، و کوزه نشان دهنده بازی و خنده است.

شيطان: ديده او حاكي از دنياي بديع و تحصيل گناهان و كارهاي ناشايست است و رؤيت او نيز حاكي از فريب و فريب و تفرقه است و هر كه بيند شيطان او را زير پا مي گذارد، ربا مي خورد.

گلابی: در وقتش رزق یا غیبت آمد و غیر از وقتش بیماری یا نگرانی، اگر مریض ببیند گلابی می خورد، خوب می شود.

احرام: اگر احرام داشته باشد، دلالت بر پرهیز او از آمیزش و دلایل آن دارد، مانند ازدواج مجرد و طلاق متاهل یا پرهیز از گناه و نزاع.

ازدحام شخص: نشان دهنده این است که موجودی کالاهای فاسد به خوبی عرضه می شود یا نشان می دهد که او در حال نگاه کردن به مشکل است یا اینکه خانه اش غارت شده است.

برادر انسان: نشان دهنده شراکت در پول و یاور است

شهادت دادن: بیانگر عهدشکنی، وفاداری و ادای قرض است، کتمان شهادت در خواب بیانگر دین، طمع اعتماد، نفرت و ممکن است نشان دهنده بیماری باشد.

اذان: دلالت بر حج دارد و ممکن است دلالت بر غیبت و تهمت دزدی داشته باشد و اذان نشان دهنده مقام و منزلت بالا باشد.

گوش: دلالت بر شنوایی دارد، هر که ببیند گوشش رشد یا بهبود یافته است، نشانگر هدایت و پذیرش فرمان پروردگارش است.

ارغوانی: زنی پاکدامن، هر که آن را نزد زنی ثروتمند و زیبا که همراهان و خویشاوندان بسیار دارد برداشت.

تاب: هر که ببیند بر آن تاب می خورد، نشانگر فساد دین اوست.

برنج: نشان دهنده مالی است که دارای اراده و اشتیاق است و نشان دهنده سود است

زمین: هر زمینی تناسب و جوهره خود را دارد، دیدن زمین محشر نشانگر راز و امنیت از ترس است و دیدن زمین کشاورزی حکایت از حاصلخیزی دارد، هر که ببیند زمینی دارد ازدواج می کند یا صاحب فرزند می شود و هر که ببیند آن را می بیند. زمین کسانی را که در آن هستند تحت الشعاع قرار داده است، این بیانگر زیان و شگفتی و غفلت است، هر که ببیند در سرزمین وسیعی است به سفر می رود و زمین نشانگر زنی غیبت کننده است که راز نمی کند و حکایت از جدال و علم دارد.

خرگوش: نشان دهنده مرد ترسو یا زنی است که اگر او را ذبح کند، زنی است که نمی ماند.

ایزار: دلالت بر زن آزاد دارد، اگر زنی ببیند که جامه سرخ جلا دارد، متهم به ظن می شود.

شنيدن: در خواب دروغ و غيبت مي‌كند و هر كه ببيند غيبت مي‌شنود و بهترين آنها را پيروي مي‌كند، مژده مي‌گيرد.

شیر: سلطان نشان دهنده اقتدار قوی و ناعادلانه است و شاید نشان دهنده مرگ باشد و شیر زن بدکار است.

عجله كردن: دلالت بر عجله كردن در كارهاي خير دارد، مگر اينكه عجول و مريض باشد، دلالت بر مرگ او دارد.

استوانه: از چوب یا خشت در خواب نمایانگر نگهبان خانه یا خادم اهل خانه است.

نام: اگر در خواب نام شخصی غیر از نام او تغییر کند، به فال نیک می‌گویند.

انگشت: چیزی است که انسان را در زندگی دنیوی در حرفه خود یاری می دهد و انگشت نشان دهنده فرزند یا خویشاوندان و پول و رزق و روزی انسان است.

ایثار: نشانه وفای به نذر و نجات از بلا است، اگر فقیر باشد ثروتمند می شود و اگر بترسد در امان است.

قرض دادن: اگر چیزی را قرض می گرفت یا قرض می داد، اگر دوست می داشت به خیر می رسید و اگر منفور می شد به بغضی می رسید که ماندگار نیست.

اعتکاف: به آنچه در آن خلوت کرده بیان می شود، اگر در مسجد خلوت کرد، برای انجام کار خیر خلوت کرد.

ورشکستگی: دلیلی بر وضعیت بد شخص ورشکسته در بدهی او

غذا خوردن: اگر از ظرف منفور بخورد، نشانگر بلایی است که به او می رسد، خوردن در میان مردم شهوت است و اگر از گوشت دیگران بخورد غیبت می کند یا غیبت می کند.

مادر: مادر انسان اگر او را در خواب ببیند حال او را در خواب به حال خود تعبیر می کند و چه بسا دلالت بر دلسوزی و تسکینی برای مضطرب داشته باشد.

رفع ضرر: حکایت از غیرت در دین و هوشیاری یا نسبت به همسر و فرزندان و احتیاط در گفتار و نشان دهنده آمرزش گناهان یا صدقه فراوان است.

امام نماز: رؤیت او حکایت از تعالی سرنوشت داشت و اگر مردم را رو به قبله به نماز می خواند، به یاران خود خیانت می کرد و بدعتی می کرد.

انشیره: بیانگر توبه گناهکار، یا رهایی از خداوند است

بینی: نشان دهنده آن است که انسان چه به دنیا آمده باشد و چه متولد شده، خود را با چه چیزی زیبا می کند

انقباض: شخص در خواب حکایت از تصرف معیشت دارد و ممکن است در بیداری بیانگر گناهان باشد.

برگرداندن : رویگرداندن شخص در خواب، بیانگر زیان است، هر چند زنی باشد که از شوهر خود روی برگرداند.

غازها : دلالت بر زنان زیبا و ثروتمند دارد و هر که ببیند غازها را پرورش می دهد با افراد بلند مرتبه معاشرت می کند.

اهرم: حکایت از خبرهای عجیب یا معاشرت با غرب دارد و ممکن است حاکی از عمر طولانی باشد

آهو: دیدن آن نشان دهنده تاج و اعتبار و سرکوب دشمنان است

آیات قرآن: اگر نشانه رحمت باشد، رحمت خداست و اگر نشانه عذاب باشد، عذاب خداوند متعال است.

تعبیر کلماتی که با حرف الف شروع می شوند

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا