تعبیر خواب النابلسی خواب آلودگی

تعبیر خواب النابلسی، خواب خاک، تعبیر خواب النابلسی، خواب خاک، سلام و رحمت و برکات خدا بر شما باد، به انجمن تعبیر لازم خوش آمدید، امروز به شما تقدیم می کنم موضوع من با عنوان تعبیر خواب توسط النابلسی، رویای خاک

کثیفی در خواب به مردم اشاره می کند زیرا از آن آفریده شده اند. ممکن است دلالت بر چهارپایان و حیوانات یا دنیا و اهل آن داشته باشد، چنانکه خاک از زمین است و رزق خلقت را در بر می گیرد و عرب می گویند: انسان وقتی ثروتمند شود غبارآلود است. چه بسا خاک دلالت بر فقر یا مرده یا قبر کند، هر که زمین را کند و خاک آن را بیرون آورد، اگر مریض باشد یا مریضی همراهش باشد، قبر اوست و اگر در سفر باشد، خاک است. درآمد و مال و سود او و زیاد شدن در زمین سفر اوست و اگر خواستگاری کند زمین زن است و کندن لبریز می شود کلنگ مرد است و خاک پول زن. اگر صیاد باشد سوراخش برای شکار است و خاکش عایدش و منفعتش است وگرنه سوراخش را در جست و جو می جویند و با حیله یا حیله به دست می آورند. و اما کسى که خاک را از دست بکند یا لباسى را بکند، اگر ثروتمند باشد، مالش از بین رفته و ذلت و حاجت او را فرا مى گیرد، و اگر بدهکار باشد یا ودیعه داشته باشد. به سوی خانواده اش بازگشت و همه از دستش برداشته شد و بعد از او نیازمند است و اگر مریض باشد دستش را پاک می کند از دست آوردهای دنیا و از مال او محروم می شود. ضربه زدن به دست با خاک دلیل بر گمانه زنی و سود است و زدن آن با تسمه یا چوب حکایت از سفر خوب دارد. بعضی از آنها گفتند: راه رفتن در خاک طلب پول است، اگر جمع کند یا بخورد، پول جمع می کند و پول از دستش می گذرد، اگر زمین مال دیگری است، آن پول مال دیگری است. او مقداری خاک حمل می کند، به نسبت چیزی که حمل می کند سود می برد. اگر خانه‌اش را جارو کند و از آن خاک جمع کند، برای گرفتن پول از همسرش فریبکار است و اگر از مغازه‌اش جمع‌آوری کند، از معیشتش پول می‌گیرد. هر که ببیند خاک را جارو می کند این یعنی پول به او می رسد و خاک پول و درهم است و اگر ببیند که خاک خانه را جارو می کند و بیرون می آورد یعنی زنش. پول از دست خواهد رفت. اگر آسمان غبار ببارد، خوب است به شرطی که طاقت فرسا نباشد. هر کس خانه اش خراب شود و خاک و گرد و غبار آن بر او ببارد، از ارثی به او می رسد. اگر خاک بر سر بگذارد، دچار خواری و ضعف می شود. هر که ببیند انسان بر سر و چشمش خاک می ریزد، آن که خاک می کند، خرج می کند که او را تشویق می کند که کاری برای او انجام دهد و به هدفش برسد. اگر ببیند که در آسمان خاک بسیار باریده است، این عذاب است. هر که دکانش را جارو کند و خاک را با پارچه بیرون آورد، از این جا به آن جا می رود. مرد در خاک به دنبال پول رفت. هر كه بر سرش خاك بياندازد دچار نگراني مي شود كه خداوند متعال آن را مرور نكند. کثیفی زندگی و زندگی انسان است. خاک نشان دهنده معیشت، کشاورزی، سیری و گرسنگی است. هر که ببیند بر خاک نیکو و پاکیزه نشسته است، دلالت بر سعادت و پیروزی دارد و چه بسا دلالت بر شک در دین دارد. شاید نشان دهنده خاکی باشد که انسان از آن آفریده شده است یا خاکی که به آن باز می گردد. کثیفی با زن در خواب حاملگی مشکوک است. شاید کثیفی نشان دهنده آب، آتش یا باد باشد زیرا یکی از عناصر است. حکایت از سفر سختی دارد که در آن باید وضو خشک گرفت. اگر کسی خاک به صورتش بریزد، مردم او را به شعرش می ستایند، اما نیتش ناامید می شود. شاید کثیفی نشان دهنده مرگ بد باشد. شاید کثیفی نشان دهنده بدهی است که بدهکار را رسوا می کند. کثیفی نشان دهنده سرعت برآورده شدن حاجت و وفای به عهد است زیرا غبارآلود از آنچه نوشته شده است. هر که اجناس بارت داشته باشد، مخصوصاً اگر خاکی با آن یا روی آن ببیند، اگر چه بر عکس آن خاک بارت باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا