تعبیر خواب النابلسی تعبیر لغاتی که با حرف ح شروع می شود

تعبیر خواب النابلسی تعبیر لغاتی که با حرف ح شروع می شود

حرف h

ديوار: هر كه بيند بر ديوار ايستاده يا بر آن سوار است، ديوار در حال آباد كننده است و ديوار مردي شکست ناپذير است كه دين و مال دارد.

هایک: بینش او نشان دهنده تسهیل امور یا سفر است

ابرو: اگر انسان ببیند که ابروهایش به هم چسبیده اند، نشان دهنده آشنایی و محبت است و بالعکس و فرود آمدن آنها بر چشم، دلیل بر تغییر حالت و شاید حکایت از طول عمر دارد.

محبت: در خواب، نگراني و ناراحتي است و براي بيمار دلالت بر فقر و مرگ دارد

سیاه دانه: نشان دهنده سلامت و تندرستی بدن است

حبس: نشان دهنده تحقیر و نگرانی است

طناب: نشانه پایبندی به دین

حج: هر کس ببیند که حج می کند، دلالت بر پاکی و امنیت از آنچه می ترسد و قرضی است که می دهد.

حجامت: نشان دهنده همه کسانی است که افراد را کنترل می کنند

حجر: دلالت بر مردم ظالم است و هر که ببیند سنگی می زند و آب از آن بیرون می آید، دلیل بر افزایش روزی است.

حد: مدرك دين و مطالبه آن و شايد دلالت بر سر حد خود باشد يا ازدواج براي مجرد.

آهنگر: در خواب، پادشاه بزرگ یا سلطان با عظمت، و آهنگر فرشته مرگ است.

واقع شد: هر که ببیند حادثه صغیری انجام داده اندوهش برطرف می شود و اگر مالی داشته باشد زکات مال او را می دهد و هر که ببیند صغیره انجام داده و آن واقعه دائمی بوده است. پول خود را در سلامتی خرج کند

آهن: نشان دهنده پول و قدرت است برای هر که آن را در دست ببیند و هر که ببیند در حال آب شدن آهن است بر سر زبان مردم می افتد و غیبتش می کنند.

نعل: نشان دهنده مردی است که زنان را زینت می دهد

احتیاط: نشان دهنده ریا و دوری از حق است

مجانی: اگر در زمستان باشد نشان دهنده فایده است و اگر در تابستان باشد بر عکس آن.

جنگ: نشان دهنده قیمت های بالا و جنگ بین سلاطین نشان دهنده نزاع یا بیماری همه گیر است

آفتاب پرست: نشان دهنده وزیر پادشاه و همچنین نشان دهنده خدمت به قهرمانی یا نزاع است

شخم زدن: هر کس ببیند که در زمین دیگری شخم می زند و صاحب آن را می شناسد، با زن خود ازدواج می کند.

ابریشم: حکایت از محبت به بیننده دارد و ابریشم نشان دهنده ازدواج با زن شریف است

کمربند: حکایت از پول، پس انداز و جمع آوری آن و شاید حکایت از جدیت در طلب علم دارد

حساب: زیرا مرده در خواب، عذاب او را نشان می‌دهد و اگر در خواب خود را مسئول بداند، بیانگر توبه اوست.

حسد: فساد برای فاعل آن، و حسد در خواب، برای حسود بیانگر فقر است و برای حسود بیانگر افزایش روزی است.

حسنات: دلیل بر توبه و پیوند خویشاوندی و صدقه

علف هرز: هر که ببیند علف هرز روی زمین می روید، یعنی کارها اصلاح می شود و هر که دید علف هرز روی آن می روید، به خیر می رسد.

سنگریزه: نشان دهنده پول و همچنین نشان دهنده اهانت و تهمت

برداشت: دلالت بر تسهیل امور و معیشت فوری دارد

حسبه: نشان دهنده پول است

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا