تعبیر خواب با حروف، تعبیر خواب با حرف ک

تعبیر خواب با حروف، تعبیر خواب با حرف ک

خلخال: هر کس ببیند که خلخال طلا به سر دارد غمگین یا ناراحت می شود و زن خیر و فسادی در خلخال خود نمی بیند، تعبیر آن برای شوهرش است و خلخال در خواب تعالی است. ، وسعت و زیبایی.

کندوی زنبور عسل: در خواب برای صاحبش همسر است و زنبورهایش فرزند و لانه زنبورش پولش است و شاید دلالت بر ترک غم و اندوه دارد.

خلیج: نشان دهنده پیروان یا درها است، همانطور که نشان دهنده یک مرد متوسط ​​است

خلیفه: هر که خود را خلیفه ببیند، حاکی از حال خوب اوست و اگر به راوی قول داده شد، برایش محقق می شود و به حاجتش می رسد.

خمار: شوهر زن و پوشش او، وسعتش فراوان، آرامشش فراوانی مال، سفیدی او دین و اعتبار اوست.

شراب: در خواب مال حرام است و هر کس ببیند آن را می نوشد گناه کبیره و روزی فراوان می یابد.

خانق: دیدن آن حاکی از ظلم است

خنجر: هر که ببیند خنجری در دست دارد، مال و مال به دست می آورد و هر که ببیند خنجر را در غلاف آن فرو می کند، با زنی همبستر می شود.

سنگر: نشان دهنده چیزی است که شخص برای تقویت خود استفاده می کند.

خوک: در خواب دشمن ملعون و نیرومند و مکر، اگر ببیند سوار بر آن است، مال زیادی به دست می آورد و اگر ببیند که می خورد، مال نامحدود به دست می آورد.

سوسک: نشان دهنده فردی کثیف و نفرت انگیز است

هلو: اگر شیرین باشد، هر چه میل می کند، به میل خود می رسد و اگر ترش باشد، برای خوردن کننده ترس ایجاد می کند.

کلاه ایمنی: نشان دهنده امنیت از دشمن، یا از سردرد است

خوس: در خواب، سخنان بد یا مژده است

خوف: در خواب به معنای امنیت است و خوف بیانگر توبه است

خیار: غم و غصه هر که بخورد در امری که بر او سنگینی می کند کوشش می کند، خیار را اگر با کارد برش دهند برای بیماری مفید است، خیار برای کسانی که به آن نزدیک می شوند خوب و مفید است.

خیانت: در خواب پول دارها دلیل بر فقرشان است و خیانت نشان دهنده زنا است.

ریسمان: هر که ببیند نخی گرفته است، برای اقامه آن نیاز به دلیل دارد

اسب: نشان دهنده وسعت معیشت و پیروزی و شاید نشان دهنده سفر

خیمه: نشان دهنده مژده است و ممکن است نشان دهنده مسافرت باشد یا نشان دهنده همسر باشد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا