تعبیر دیدن اسب سفید در خواب

اسب اصیل عرب نماد استواری و شجاعت است و دیدن آن در خواب ستودنی است به خصوص اسب سفید و با توجه به رنگ اسبی که بیننده خواب در خواب دیده تعابیر مختلفی دارد. امروز به تفصیل در مورد تعبیر دیدن اسب سفید در خواب صحبت خواهیم کرد.

تعبیر دیدن اسب سفید در خواب برای مرد متاهل

 • اگر مرد متأهلی در خواب ببیند که اسبی سفید در برابر او ایستاده و سفید و بی لک است، این نشانه رزق و اموال بزرگ و وسیعی است که بیننده بعداً به آن دست خواهد یافت و در میان قوم خود رفیع و نیرومند خواهد شد. و خدا داناتر است.
 • اگر مرد متاهلی ببیند که به جایی رفته که اسب های سفید بچه های خود را شیر می دهند و از شیر آنها سهمی گرفته و از آن نوشیده است، این رؤیت نویدبخش روزی خوب و بزرگی است که نصیب بیننده خواب می شود. انشاءالله از مال بسیار یا مقام بزرگ و معتبری از طرف حاکم مملکتش نصیب خواهد شد و خدا داناتر است.
 • اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که همسرش افسار اسب سفیدی را در دست گرفته و به او می‌دهد، نشان می‌دهد که شغل مناسبی برای او وجود دارد که درخواست کند و پذیرفته شود. یا شاید تعبیرش این باشد که در زندگی حرفه ای جایگاه خود را در بین همکارانش بالا خواهد برد.

تعبیر خواب دیدن اسب سفید در خواب برای زن شوهردار

 • اگر زن شوهردار در خواب ببیند که صاحب اسب سفیدی است و او را با خود به خانه خود می برد، این بدان معناست که به او خیر و خوشی فراوان می رسد و زندگی نیک به او سر می زند و خدا داناتر است.
 • اگر زن متاهلی ببیند که با شوهرش سوار بر اسب سفید است، شاید این تعبیر این باشد که او بچه دار می شود یا شاید معنای خواب زندگی راحت با شوهرش و رابطه خوب بین او و او
 • اگر زن شوهردار در خواب خود اسب سفیدی ببیند و صاحب فرزند شود، شاید این برای فرزندانش در مدرسه و دانشگاه، منادی موفقیت و تعالی باشد و خداوند اعلم است.

تعبیر دیدن اسب سفید در خواب دختر یا جوان مجرد

 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که شخصی با اسب سفید نزد او آمده و آن را به او تقدیم می کند، نشانه آن است که انشاءالله نامزدی او نزدیک است. یا شاید تعبیر آن خواب برآورده شدن آرزو یا موفقیت در تحصیل بوده است و خدا اعلم.
 • اگر جوان مجردی در خواب ببیند مادیان سفیدی به طرف او می دود، نشان از چیزی است که برای آن تلاش می کرد و انشاءالله به سراغش می آید. یا دختر زیبایی است که او را دوست دارد و او با او ازدواج می کند و خدا بهتر می داند.

تعبیر خواب اسب سفید در خواب برای زن مطلقه

زنی که از شوهرش جدا شده است اگر ببیند که در چمنزاری سرسبز ایستاده و اسبی سفید برای خود دارد، این تعبیر اوست که غم و اندوه خود را با مژده ای که به او می رسد برطرف می کند. کار یا زندگی او شاید تعبیر این خواب مردی وارسته باشد که انشاءالله در آینده نزدیک شوهرش خواهد شد.

تعبیر خواب تعقیب اسب

 • اگر بیننده در خواب ببیند که اسبی سیاه یا هر رنگی که دارد به دنبال او می دود و می خواهد او را بکشد و سعی می کند از آن دور شود تا آسیبی نبیند، دلیل است که بیننده سعی در اصلاح خود و ترک بدی ها و وسوسه هایی که او را احاطه کرده است، و خداوند داناتر است.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که از اسبی که به دنبال او می دود می ترسد و می ترسد که به او نزدیک شود. شاید این خواب را جوانی تعبیر کنند که او را دوست دارد اما همیشه در تعقیبش است و او را طرد می کند و دوست ندارد نامزدش باشد، این احساس ناراحت کننده با توجه به وضعیت روانی و تفکرش در خواب او تجسم یافته است. و خدا داناتر است.
 • اگر انسان در خواب ببیند که اسبی را که تعقیب می کند قهوه ای رنگ است، این مژده ای است که به او و اهل بیتش خواهد رسید و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا