تعبیر خواب موهای بلند برای زن مجرد، متاهل یا باردار

بعضى از تعبیر كنندگان گفتند: تعبیر خواب موى بلند در خواب، بیانگر نگرانى و ناراحتى زن است، و بعضى دیگر دلالت بر رهایی از غم و اندوه و موى سر، بیانگر مال زیاد و طول عمر و بیمارى است. دیدن موهای بلند در خواب بیانگر افزایش غم و اندوه است.

ابن سیرین گفت: هر که ببیند موهایش بلند است، به معنی افزایش علم و مال است، و اگر بیننده خواب تاجری بود که در تجارتش سود می برد و اگر سلطان بود، مقامش بود. تقویت شود و نیکو شود و دلالت بر ولادت باشد و دلالت بر یتیمی کند و هر که ببیند موهایش سایه ای که بر او می گذرد حکایت از عشقی بزرگ دارد که بر او چیره می شود پس باید این محبت را حفظ کند.

نبلسی تصدیق می کند که هر که ببیند موی سرش بلند می شود، نشان می دهد که عمرش دراز است، و اگر موی او بلند باشد، در خواب کندن موهای زیر بغل یا موی سبیل، نشان دهنده اجرت است قرض، رفع غم و اندوه و پیروی از سنت و بافتن موها در خواب، بیانگر تسلط و پس انداز است، و هر کس موی سفیدی ببیند، فرزندی به دنیا خواهد آورد. قول خداوند متعال می فرماید: «وَ الْأَرْسَ مِنْ أَرْسَهُ»

خواب موی بلند برای زن مجرد، بیانگر این است که ازدواجش نزدیک است و در خانه شوهرش از آسایش و رضایت و خوشبختی برخوردار می شود، اگر ببیند که شخصی موهایش را شانه می کند و با او معاشقه می کند، برای او مژده است از یک ازدواج خوشبخت اگر ببیند که کسی موهایش را کوتاه می کند، با مرد جوانی آشنا می شود که قلبش را می شکند، پس باید مراقب باشد.

خواب موی بلند برای زن متاهل بیانگر این است که همسرش بسته به بلندی مو، مدت زیادی از او دور خواهد بود یا نشان دهنده این است که شوهرش به سفر خواهد رفت.

رؤیای موهای بلند یک زن باردار نشان دهنده فرزندان خوب است و ممکن است نشان دهنده تولد یک دختر و زایمان آسان باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا