تعبیر خواب سگ در خواب امام علی

دیدن سگ در خواب خوب نیست، مخصوصا دیدن سگ سیاه، سگ سیاه اساساً شیطان است چنانکه در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه و آله آمده است. در این مبحث به تعبیر دیدن انواع سگ در خواب می پردازیم.

تعبیر خواب سگ در خواب برای زن متاهل

اگر زن شوهردار در خواب ببیند که از شوهرش هدیه گرفته است و این هدیه هدیه است سگ منظور این است که تعبیر این خواب برای او خوب نیست و رفتار نادرستی از جانب شوهرش به وجود می آید که باعث آسیب او و افتادن در دام دشمنان می شود. مثلاً ممکن است شخصی را به او بیاورد که باعث بدبختی او شود و برایش مشکل ایجاد کند یا افراد کینه توز که به شوهرش نزدیک هستند اما او از نیت آنها بی خبر باشد و زندگی او را با شوهرش نابود کنند. و خدا داناتر است.

اگر زن متاهلی در خواب ببیند که شخصی به او سگ می دهد و این شخص یکی از اقوام، همسایه یا حتی دوست اوست، تعبیر این خواب این است که ممکن است این شخص به او قصد نشان دهد. نیت شوم خود را برگرداند و او قصد آسیب رساندن به او را دارد و خدا داناتر است.

اگر زن شوهردار در خواب ببیند سگ سیاهی بر سر راه او ایستاده و او را رهگیری می کند، بیانگر آن است که چشمان حسودی هستند که برای او آزار می خواهند و کار او را پراکنده می کنند و با او بیگانه نیستند و خدا داناتر است.

اگر زن متاهلی ببیند سگ سفیدی در خانه دارد، نشان از تنش در روابط او با شوهرش و وجود اختلاف بین آنهاست.

اگر یک خانم متاهل ببیند که دنبالش می دود سگ آنها سعی کردند به او آسیب برسانند، اما موفق نشدند و او موفق شد از دست آنها فرار کند، این تعبیر امیدوارکننده ای است که او را از حسادت یا فریب افراد بد نجات می دهد. ولى اگر زود موفق شد بدود و او را گرفتند و گازش گرفتند و يا خورد، تعبير اين است كه بدخواه و حسود به او صدمه مى زند و خدا اعلم.

اگر زن شوهردار در خواب سگ کوچکی ببیند که ظاهری جذاب و بامزه دارد که ضرری ندارد و رنگش سفید است، این به خیر و صلاح اوست و دلالت بر پاکی قلب و ایمان او دارد. . اما اگر این سگ کوچولو سیاه باشد، این تعبیر به نرها می رسد، یعنی مرد جوانی که در غیاب او از او بد صحبت می کند، یا ممکن است پسرش باشد، اگر پسر داشت، ممکن است اتفاقی برای او بیفتد. در خواب آمد و خدا داناتر است.

اگر زنی متاهل در خواب سگی بزرگ و غیر ترسناک و ایمن ببیند که در راه او را تعقیب می کند و در کنارش راه می رود و از او نمی ترسد و احساس می کند که او از او محافظت می کند، نشان دهنده این است که بین او و کسی که پشتیبان او باشد، آشنایی خوبی برقرار می‌شود و او همنشین خوب و وفاداری خواهد بود، و خدا داناتر است.

تعبیر دیدن سگ در خواب برای دختر مجرد

اگر دختر مجردی ببیند که با او در خانه خود یک توله کوچک بزرگ می کند، نشانه آن است که شخصی اعتماد او را به او دستکاری می کند و سعی می کند او را فریب دهد، اما انشاءالله آسیبی به او نمی رسد. از دست او نجات خواهد یافت.

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که سگ سیاهی پشت سر او راه می‌رود و می‌خواهد به او نزدیک شود، بیانگر آن است که شخصی است که می‌خواهد شوهرش شود، اما او شایسته ازدواج نیست و حیله‌گر است و خدا بهترین می داند

اگر دختر مجرد ببیند که سگی در راه تعقیبش می کند و از دست او فرار می کند و او نمی تواند به او آسیبی برساند، این نشان می دهد که او بر امر دشواری که تقریباً قربانی آن شده بود، غلبه خواهد کرد. اگر دختر مجرد نتواند از تعقیب سگ ها فرار کند، این تعبیر بدی است که به او می رسد و خدا داناتر است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا